Een content heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland voert de pensioenovereenkomst uit die Wolters Kluwer Holding Nederland (WKNL) is overeengekomen met haar medewerkers. Op het moment dat u bij een van de Wolters Kluwer ondernemingen in Nederland in dienst treedt, gaat u automatisch deelnemen aan de pensioenregeling van  Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland.

Deelnemen
Het deelnemerschap start op de eerste dag van de maand waarin u in dienst treedt. Uw leeftijd, soort en omvang van uw dienstverband spelen daarbij geen rol. U hoeft uzelf niet aan te melden als deelnemer bij het pensioenfonds. Dat doet de afdeling HR Market & Service Delivery voor u.

U krijgt van het pensioenfonds een bevestiging van uw aanmelding thuisgestuurd.

U bent overigens verplicht om deel te nemen aan de pensioenregeling. De pensioenregeling maakt deel uit van de arbeidsvoorwaarden van WKNL voor haar werknemers. Met de pensioenregeling wil WKNL bijdragen aan de inkomensvoorziening voor haar medewerkers bij pensionering. Daarnaast biedt de pensioenregeling financiële zekerheid voor uw partner en uw kinderen in de vorm van een partner- en wezenpensioen in het geval dat u voor uw pensionering komt te overlijden.  (Zie onderwerp ‘Overlijden’.)

Nu een inkomensvoorziening voor later opbouwen is verstandig, omdat u tegen de tijd dat u met pensioen gaat ongetwijfeld uw huidige levensstijl min of meer wilt voortzetten.

Als u met pensioen gaat, ontvangt u namelijk geen salaris meer. Uw inkomen of het inkomen van uw partner bestaat dan uit een:

  • AOW-uitkering (Algemene Ouderdomswet) (zie onderwerp ‘Met pensioen’);
  • Pensioen opgebouwd tijdens uw dienstverband(en) en het pensioen dat uw partner eventueel tijdens diens dienstverband heeft opgebouwd (zie onderwerp ‘Met pensioen’) en
  • Eventuele privé-voorzieningen, zoals een spaartegoed, een lijfrente of een (gedeeltelijk) hypotheekvrije woning.

Partner aanmelden
Als u ongehuwd of ongeregistreerd samenwoont, is het belangrijk dat u uw partner zelf aanmeldt bij het pensioenfonds. Anders komt uw partner niet in aanmerking voor een partnerpensioen in het geval dat u tijdens uw dienstbetrekking komt te overlijden.

Waardeoverdracht
Als u voor uw dienstbetrekking bij WKNL al een dienstverband had, waarbij u ook deelnam aan een pensioenregeling, is het mogelijk de daar opgebouwde pensioenaanspraken bij het pensioenfonds van Wolters Kluwer Nederland in te brengen. Dit heet waardeoverdracht. (Zie onderwerp 'Waardeoverdracht’.)

ANW-hiaatverzekering
De nabestaandenuitkering uit de Algemene Nabestaandenwet (ANW) is een financiële ondersteuning van de overheid voor uw partner (of voor uw kinderen) wanneer u komt te overlijden. Om voor deze uitkering in aanmerking te komen moet uw partner (of kinderen) aan een aantal voorwaarden voldoen.

In de praktijk kunnen maar weinig mensen een beroep doen op de ANW. Uw partner krijgt dan te maken met een flinke inkomstenterugval. Dit heet het ANW-hiaat. Dit inkomensgat is vrijwillig te verzekeren via Wolters Kluwer Nederland. Hiervoor is een collectieve ANW-hiaat-verzekering bij ASR Verzekeringen afgesloten. Indien u zich daarvoor verzekert gaat de uitkering direct in na uw overlijden. Uw partner ontvangt de uitkering tot hij of zij de AOW datum bereikt. U kunt een ANW-hiaat-verzekering afsluiten voor een  verzekerd bedrag van € 15.500 (tarieftabel) per jaar. Aanmelding kan direct bij uw indiensttreding of zodra u een partner krijgt.

Meer informatie over de collectieve ANW-hiaatverzekering van Wolters Kluwer Holding Nederland kunt u vinden in deze brochure , op de HR portal, of kunt u aanvragen bij het pensioenfonds, pensioenfonds@wolterskluwer.com.
Het aanvraagformulier voor de ANW-hiaatverzekering kunt u hier downloaden.

U kunt ook terecht bij ASR Verzekeringen
www.asranwhiaat.nl

Meer informatie over de ANW vindt u op www.svb.nl.

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland voert de pensioenovereenkomst uit die Wolters Kluwer Holding Nederland (WKNL) is overeengekomen met haar medewerkers. Op het moment dat u bij een van de Wolters Kluwer ondernemingen in Nederland in dienst treedt, gaat u automatisch deelnemen aan de pensioenregeling van  Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland.

Deelnemen
Het deelnemerschap start op de eerste dag van de maand waarin u in dienst treedt. Uw leeftijd, soort en omvang van uw dienstverband spelen daarbij geen rol. U hoeft uzelf niet aan te melden als deelnemer bij het pensioenfonds. Dat doet de afdeling HR Market & Service Delivery voor u.

U krijgt van het pensioenfonds een bevestiging van uw aanmelding thuisgestuurd.

U bent overigens verplicht om deel te nemen aan de pensioenregeling. De pensioenregeling maakt deel uit van de arbeidsvoorwaarden van WKNL voor haar werknemers. Met de pensioenregeling wil WKNL bijdragen aan de inkomensvoorziening voor haar medewerkers bij pensionering. Daarnaast biedt de pensioenregeling financiële zekerheid voor uw partner en uw kinderen in de vorm van een partner- en wezenpensioen in het geval dat u voor uw pensionering komt te overlijden.  (Zie onderwerp ‘Overlijden’.)

Nu een inkomensvoorziening voor later opbouwen is verstandig, omdat u tegen de tijd dat u met pensioen gaat ongetwijfeld uw huidige levensstijl min of meer wilt voortzetten.

Als u met pensioen gaat, ontvangt u namelijk geen salaris meer. Uw inkomen of het inkomen van uw partner bestaat dan uit een:

  • AOW-uitkering (Algemene Ouderdomswet) (zie onderwerp ‘Met pensioen’);
  • Pensioen opgebouwd tijdens uw dienstverband(en) en het pensioen dat uw partner eventueel tijdens diens dienstverband heeft opgebouwd (zie onderwerp ‘Met pensioen’) en
  • Eventuele privé-voorzieningen, zoals een spaartegoed, een lijfrente of een (gedeeltelijk) hypotheekvrije woning.

Partner aanmelden
Als u ongehuwd of ongeregistreerd samenwoont, is het belangrijk dat u uw partner zelf aanmeldt bij het pensioenfonds. Anders komt uw partner niet in aanmerking voor een partnerpensioen in het geval dat u tijdens uw dienstbetrekking komt te overlijden.

Waardeoverdracht
Als u voor uw dienstbetrekking bij WKNL al een dienstverband had, waarbij u ook deelnam aan een pensioenregeling, is het mogelijk de daar opgebouwde pensioenaanspraken bij het pensioenfonds van Wolters Kluwer Nederland in te brengen. Dit heet waardeoverdracht. (Zie onderwerp 'Waardeoverdracht’.)

ANW-hiaatverzekering
De nabestaandenuitkering uit de Algemene Nabestaandenwet (ANW) is een financiële ondersteuning van de overheid voor uw partner (of voor uw kinderen) wanneer u komt te overlijden. Om voor deze uitkering in aanmerking te komen moet uw partner (of kinderen) aan een aantal voorwaarden voldoen.

In de praktijk kunnen maar weinig mensen een beroep doen op de ANW. Uw partner krijgt dan te maken met een flinke inkomstenterugval. Dit heet het ANW-hiaat. Dit inkomensgat is vrijwillig te verzekeren via Wolters Kluwer Nederland. Hiervoor is een collectieve ANW-hiaat-verzekering bij ASR Verzekeringen afgesloten. Indien u zich daarvoor verzekert gaat de uitkering direct in na uw overlijden. Uw partner ontvangt de uitkering tot hij of zij de AOW datum bereikt. U kunt een ANW-hiaat-verzekering afsluiten voor een  verzekerd bedrag van € 15.500 (tarieftabel) per jaar. Aanmelding kan direct bij uw indiensttreding of zodra u een partner krijgt.

Meer informatie over de collectieve ANW-hiaatverzekering van Wolters Kluwer Holding Nederland kunt u vinden in deze brochure , op de HR portal, of kunt u aanvragen bij het pensioenfonds, pensioenfonds@wolterskluwer.com.
Het aanvraagformulier voor de ANW-hiaatverzekering kunt u hier downloaden.

U kunt ook terecht bij ASR Verzekeringen
www.asranwhiaat.nl

Meer informatie over de ANW vindt u op www.svb.nl.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Hanzeweg 58
7418 AT Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
Fax 0570-671583
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl