Verkiezing bestuurslid namens de werknemers voor het pensioenfonds

april 2023

  • Kandidaat voorgedragen door het bestuur is de heer C.E. (Chris) Gijsbers
  • Tegenkandidaten mogelijk

Per 1 juli 2023 stopt de heer R.A. (Ronald) Alsen als bestuurslid B (bestuurslid namens de werknemers) van het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Hanzeweg 58
7418 AT Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
Fax 0570-671583
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl