Verkiezing bestuurslid namens de pensioengerechtigden voor het pensioenfonds

januari 2023

  • Kandidaat voorgedragen door het bestuur is de heer A.P. (André) Keur
  • Tegenkandidaten mogelijk

Binnenkort ontstaat een vacature in het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland door de beëindiging van het bestuurslidmaatschap namens de pensioengerechtigden (bestuurslid C) van de heer J.C. (Hans) Derriks.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Hanzeweg 58
7418 AT Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
Fax 0570-671583
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl