Uitslag verkiezingen verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

July 2022

Bij de verkiezingen van het verantwoordingsorgaan zijn in geen der kiesgroepen (deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden) tegenkandidaten gesteld. Daarmee zijn conform het reglement voor het verantwoordingsorgaan de door het bestuur voorgedragen kandidaten gekozen als leden van het verantwoordingsorgaan. Zij zijn gekozen voor de periode 1 juli 2022 t/m 30 juni 2026.

 

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Hanzeweg 58
7418 AT Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
Fax 0570-671583
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl