Uitnodiging

In mei zal het Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland een zogenaamd “risico-preferentieonderzoek” (RPO) onder haar deelnemers gaan uitvoeren.
Het pensioenfonds is namelijk wettelijk verplicht om periodiek onder haar deelnemers uit te vragen hoe hun risicohouding is. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld de vraag welke risico’s deelnemers willen lopen met hun pensioen.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Hanzeweg 58
7418 AT Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
Fax 0570-671583
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl