Uitkomsten enquête maatschappelijk verantwoord beleggen

oktober 2022

In juni 2022 is een enquête gehouden onder alle actieve deelnemers (691) en een representatief gedeelte van de pensioengerechtigden (832) met als onderwerp maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB). De respons op de enquête was 18,1%, waar we als pensioenfonds heel blij mee zijn. Dank aan iedereen die de enquête heeft ingevuld

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Hanzeweg 58
7418 AT Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
Fax 0570-671583
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl