Pensioenpremie en opbouwpercentage 2022

January 2022

Door de lage rente ultimo 2021 bleek de pensioenpremie van 24% niet toereikend om een voor de sociale partners acceptabel pensioenopbouwpercentage te realiseren. Wolters Kluwer ging daarom akkoord met een eenjarige verhoging van de pensioenpremie naar 28%, zodat voor 2022 nog een opbouwpercentage van 1,58% vastgesteld kon worden. De aanvullende 4% wordt in 2022 volledig betaald door Wolters Kluwer Nederland.
Wat betekent dit verlaagde pensioenopbouwpercentage concreet? Een voorbeeld:
Bij een pensioengevend salaris van € 50.000 bruto per jaar,
min de AOW-franchise 2022 van: € 14.802
wordt de pensioengrondslag: € 35.198

  • Pensioenopbouw 2021: € 35.198*1,875% = € 660 bruto per jaar vanaf 68 jaar (levenslang)
  • Pensioenopbouw 2022: € 35.198*1,58% = € 566 bruto per jaar vanaf 68 jaar (levenslang)

Vanaf eind maart 2022 is het nieuwe opbouwpercentage verwerkt in jouw persoonlijke pensioenopgave op www.mijnpensioenoverzicht.nl en kun je daar zien wat dit voor jou betekent. Door middels van tools op onze website zoals de rekenmodule en de pensioenschijf-van-vijf kun je het nog meer toespitsen op je persoonlijke situatie.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Hanzeweg 58
7418 AT Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
Fax 0570-671583
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl