Overheid verruimt indexatiemogelijkheden voor pensioenfondsen

June 2022

Zoals u misschien heeft gelezen, verruimt de wetgever per 1 juli 2022 de indexatiemogelijkheden voor pensioenfondsen. Door deze verruiming kunnen veel fondsen die afgelopen 1 januari niet konden indexeren, dit nu wel en kondigen daarom nu aan dit alsnog te doen met ingang van 1 juli.

De financiële positie van Pensioenfonds Wolters Kluwer was eind vorig jaar al zo goed, dat het bestuur kon besluiten de pensioenen al per 1 januari 2022 te verhogen met 2,12%. Vandaar dat er voor u geen (extra) verhoging plaatsvindt per 1 juli 2022.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Hanzeweg 58
7418 AT Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
Fax 0570-671583
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl