OPROEP: Vul voor 4 juni het risicopreferentie onderzoek (RPO) in!

mei 2023

Weet je dat jouw pensioen voor 2/3 deel bestaat uit rendement dat het pensioenfonds behaalt op jouw ingelegde premie?
Dat doen we door beleggen. Het is daarom belangrijk dat je laat weten hoe jij naar financiële risico's kijkt. Doe daarom mee aan het RPO. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek, stelt het pensioenfonds het beleggingsbeleid vast.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Hanzeweg 58
7418 AT Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
Fax 0570-671583
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl