Herstelplan 2021

Het pensioenfonds heeft in de maand februari 2021 het herstelplan geactualiseerd.

De feitelijke dekkingsgraad van het pensioenfonds is in 2020 gestegen van 112,0% naar 112,5%, na een turbulent jaar waarin de feitelijke dekkingsgraad in de maand maart daalde tot 99,4% als gevolg van de coronacrisis. In de maanden daarna trad herstel op. 

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Hanzeweg 58
7418 AT Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
Fax 0570-671583
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl