Geen toeslagverlening per 1 januari 2021

februari 2021

Volgens de wet moet voor toeslagverlening de beleidsdekkingsgraad hoger zijn dan 110%. Per 31 december 2020 was de beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland afgerond 106%. Dit betekent dat er per 1 januari 2021 geen toeslagverlening mag plaatsvinden.

Verlaging pensioenrechten is ook per 1 januari 2021 niet aan de orde​
Zoals u weet heeft Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland de afgelopen jaren uw pensioen niet hoeven te korten. De beleidsdekkingsgraad per 31 december 2020 van afgerond 106% (eind 2018 was dat afgerond 108%), betekent dat er ook dit jaar niet gekort hoeft te worden.

Actuele dekkingsgraad
Wij zullen u uiteraard actief op de hoogte blijven houden. De actuele maandelijkse ontwikkeling van de dekkingsgraad van het fonds kunt u op de homepage vinden. Eind juni 2021 kunt u op deze website ook het uitgebreide jaarverslag 2020 vinden en de maand daarna verschijnt het jaarbericht 2021.

Toeslagen- en kortingsbeleid​
Op 31 december 2020 bedroeg de feitelijke dekkingsgraad van het fonds 112,5%. Dat wil zeggen dat we voor elke €100 die we in de toekomst moeten betalen, € 112,50 op dat moment in kas hadden. Volgens de wet moet het bestuur van een pensioenfonds voor het nemen van besluiten niet van de feitelijke dekkingsgraad uitgaan, maar van de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De hoogte van de beleidsdekkingsgraad bepaalt of het bestuur van het fonds uw pensioenrechten kan indexeren of dat er wellicht gekort moet worden. Hoe dat precies in zijn werk gaat, kunt u vinden op onze website www.pensioen-wk.nl onder ‘Toeslagen- en kortingsbeleid’. Als we uitgaan van de hoogte van de feitelijke dekkingsgraad per eind december 2020, verwachten we dat we ook in de komende jaren uw pensioenrechten niet hoeven te verlagen. Echter, bij ongunstige economische ontwikkelingen kan een verlaging van uw pensioenrechten niet worden uitgesloten. 

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Hanzeweg 58
7418 AT Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
Fax 0570-671583
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl