Feitelijke dekkingsgraad gestegen, maar beleidsdekkingsgraad is gedaald in april 2023

mei 2023

De feitelijke dekkingsgraad steeg in april van 125,4% naar 126,5% door positieve resultaten op de aandelenmarkten.
Een lichte stijging van de rente had ook een positief, maar kleiner, effect.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Hanzeweg 58
7418 AT Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
Fax 0570-671583
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl