Feitelijke dekkingsgraad gestegen, maar beleidsdekkingsgraad is gedaald in april 2023 kopie

juni 2023

De feitelijke dekkingsgraad is gedaald door een negatief resultaat op de aandelenmarkten. De rekenrente bleef nagenoeg gelijk.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Hanzeweg 58
7418 AT Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
Fax 0570-671583
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl