De feitelijke dekkingsgraad

De feitelijke dekkingsgraad daalde in juli van 131,9% naar 131,0% door een daling van de rente. Herstel op de aandelenmarkten had een positief effect.

De financiële markten signaleren een mogelijke recessie door hoge inflatie en energieprijzen. Daarnaast zorgen geopolitieke spanningen zoals de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en frictie tussen de Verenigde Staten en China aanhoudend voor onzekerheid op de financiële markten. Een verdere daling van de aandelenmarkten, rekenrente en dekkingsgraad is mogelijk.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Hanzeweg 58
7418 AT Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
Fax 0570-671583
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl