De dekkingsgraad steeg weer in februari 2022!

De feitelijke dekkingsgraad steeg in februari van 121,2% naar 123,3%.

Dit kwam door een stijging van de rekenrente. Het resultaat op de aandelenmarkten was negatief.

Het bestuur blijft in 2022 vasthouden aan het strategisch beleggingsbeleid. De actuele beleggingsportefeuille bestaat uit 43% aandelen en vastgoed en 57% vastrentende waarden. Het bestuur houdt de vinger aan de pols wat betreft de actuele ontwikkelingen. Uiteraard houden wij u daarvan op de hoogte.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Hanzeweg 58
7418 AT Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
Fax 0570-671583
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl