Arbeidsongeschiktheid en voortzetting pensioenopbouw

Als u deelnemer bent (geweest) aan de pensioenregeling van Wolters Kluwer Nederland en te maken krijgt met arbeidsongeschiktheid, kan het zijn dat u in aanmerking komt voor voortgezette pensioenopbouw zonder dat u daar premie voor hoeft te betalen.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Hanzeweg 58
7418 AT Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
Fax 0570-671583
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl