Aanvangshaalbaarheidstoets 2021

May 2021

Vanwege de wijziging van het strategisch beleggingsbeleid heeft SPWKN ervoor gekozen om in 2021 een nieuwe aanvangshaalbaarheidstoets (aHBT) uit te voeren.

Naar aanleiding van de ALM-studie 2020 is het risicoprofiel van de portefeuille verhoogd door de allocatie naar zakelijke waarden met 5%-punt te verhogen.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Hanzeweg 58
7418 AT Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
Fax 0570-671583
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl