Een content heading

Een content subheading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Een content subheading

Herstelplan 2021

Het pensioenfonds heeft in de maand februari 2021 het herstelplan geactualiseerd.

De feitelijke dekkingsgraad van het pensioenfonds is in 2020 gestegen van 112,0% naar 112,5%, na een turbulent jaar waarin de feitelijke dekkingsgraad in de maand maart daalde tot 99,4% als gevolg van de coronacrisis. In de maanden daarna trad herstel op. 

Ruud Kruijff stelt zich voor.

januari 2021

Hallo, mijn naam is Ruud Kruijff. Ik ben vanaf 1 januari 2021 voorzitter van uw pensioenfonds, als opvolger van Frans Jan van Buren.

Ik heb mijn hele loopbaan voor en bij pensioenfondsen gewerkt als adviserend en certificerend actuaris c.q. beleidsmedewerker pensioenen en geef nu invulling aan mijn ambitie om mijn kennis en kunde in te zetten als bestuurder van een pensioenfonds.

Pensioenpremie en opbouwpercentage 2021

februari 2021

De sociale pensioencommissie (het overlegorgaan tussen sociale partners over de pensioenovereenkomst) heeft in 2015 afspraken over de pensioenregeling gemaakt voor een langere periode. Deze afspraken zijn in 2020 verlengd.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Hanzeweg 58
7418 AT Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
Fax 0570-671583
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl