Pensioenoverzicht


| EX-WERKNEMERS | PENSIOENOVERZICHT


Het pensioenfonds is verplicht u te informeren over uw pensioen door middel van een uniform pensioenoverzicht (UPO).

Wanneer het deelnemerschap is beëindigd en het premievrije pensioen bij het pensioenfonds van Wolters Kluwer Nederland is blijven staan, wordt er ieder jaar schriftelijk een pensioenoverzicht verzonden. 
In het UPO kunt u zien hoeveel pensioen er is opgebouwd en hoe hoog de uitkering naar verwachting zal zijn bij pensioeningang en bij overlijden.    

Bent u gewezen deelnemer of ex-partner van een (gewezen) deelnemer en heeft u geen UPO ontvangen? Neem dan contact met ons op.
Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer 0570-648081 of via email pensioenfonds@wolterskluwer.com.

De hoogte van het pensioen kan veranderen door een eventuele toeslagverlening of een eventuele korting (zie onderwerp 'Toeslagen- en kortingsbeleid'). Indien er per 1 januari van enig jaar een toeslag toegekend wordt of er gekort moet worden, staat dit vermeld op de website van het pensioenfonds.

 

 HomeWerknemerEx-werknemerGepensioneerdFinancieelActueelInformatieContactEnglishBesloten deelSitemap