Wat te doen bij overlijden


| GEPENSIONEERDEN | WAT TE DOEN BIJ OVERLIJDEN

Wat te doen bij overlijden?

Als u voor of na uw pensionering komt te overlijden krijgt het pensioenfonds daar via uw woongemeente automatisch bericht van.
Wij zullen dan zo snel mogelijk uw nabestaanden informeren over de gevolgen van dat overlijden voor het pensioen.

Als u in het buitenland woont, ontvangt het pensioenfonds dat bericht niet altijd automatisch. Dan ontvangen wij graag een bericht van uw nabestaanden, dit kan gestuurd worden naar pensioenfonds@wolterskluwer.com of Postbus 23 te
7400 GA  Deventer.

 


 HomeWerknemerEx-werknemerGepensioneerdFinancieelActueelInformatieContactEnglishBesloten deelSitemap