Pensioenoverzicht


| WERKNEMERS | PENSIOENOVERZICHT


Het pensioenfonds is verplicht u te informeren over uw pensioen door middel van een pensioenoverzicht.

Iedere deelnemer ontvangt jaarlijks schriftelijk een pensioenoverzicht (het zogenaamde UPO). Hierop worden onder andere het opgebouwde pensioen en het te bereiken pensioen vermeld. Wanneer het deelnemerschap is beëindigd, wordt er ook ieder jaar schriftelijk een pensioenoverzicht verzonden. 
Gepensioneerden ontvangen elk jaar in januari een overzicht van hun bruto- en netto pensioenaanspraken.

De hoogte van het pensioen kan veranderen door een eventuele toeslagverlening
of eventuele korting (zie onderwerp 'Toeslagen- en kortingsbeleid').
Indien er per 1 januari van enig jaar een toeslag toegekend wordt of er gekort moet worden, staat dit vermeld op de website van het pensioenfonds

 

 HomeWerknemerEx-werknemerGepensioneerdFinancieelActueelInformatieContactEnglishBesloten deelSitemap