Werkloosheid


| WERKNEMERS | WERKLOOSHEID

Als u werkloos wordt, houdt dit in dat uw dienstverband eindigt en daarmee ook uw deelname in het pensioenfonds van Wolters Kluwer Nederland.

U bouwt dus geen pensioen meer op en u krijgt te maken met een pensioenbreuk.Overlijden tijdens WW-periode

Gedurende de periode dat u een WW-uitkering ontvangt voortvloeiende uit uw dienstverband met WKNL is er voor uw partner een partnerpensioen verzekerd.

 

HomeWerknemerEx-werknemerGepensioneerdFinancieelActueelInformatieContactEnglishBesloten deelSitemap