Huwelijk-samenwonen


| WERKNEMERS | HUWELIJK-SAMENWONEN

In verband met het op risicobasis verzekerde partnerpensioen is het belangrijk dat uw partner bekend is bij het pensioenfonds. Het partnerpensioen is namelijk van belang bij uw overlijden. Het zorgt ervoor dat uw partner dan een uitkering ontvangt.

Is uw partner niet bekend bij het pensioenfonds, dan is er ook geen recht op een partnerpensioen (zie onderwerp
‘Overlijden’ onder de kop 'partnerpensioen binnen de pensioenregeling').

 

Huwelijk – Geregistreerd partnerschap

Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap bij de gemeente aangaat, hoeft u
uw partner niet zelf aan te melden.

Uw huwelijksgegevens of gegevens van geregistreerd partnerschap komen via de Basisregistratie Personen (BRP) bij het pensioenfonds terecht.

Samenlevingsovereenkomst


Bij een samenlevingsovereenkomst komen uw gegevens niet automatisch bij het pensioenfonds terecht. Maakt u met uw partner gebruik van deze formaliteit, dan moet u uw partner schriftelijk aanmelden bij het pensioenfonds. Uw samenlevingsovereenkomst moet daarvoor wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het moet om een notarieel vastgelegde samenlevingsovereenkomst gaan of een notariële verklaring van het bestaan van zo’n akte, waarin ten minste de volgende gegevens zijn opgenomen:

De geboorteplaats en de geboortedata van betrokkenen;
De aanvangsdatum van de gezamenlijke huishouding;
Een regeling met betrekking tot verdeling van de kosten die het voeren van de gezamenlijke huishouding met zich brengen en
Een regeling voor vermogensrechtelijke aangelegenheden. HomeWerknemerEx-werknemerGepensioneerdFinancieelActueelInformatieContactEnglishBesloten deelSitemap