Overige financiële informatie


 
 

 

Hoogte van de dekkingsgraad
Toelichting op het verloop van de beleidsdekkingsgraad.
Kerngetallen 2015-2019
Overzicht van de afgelopen vier jaar.
       
Kwartaal kerncijfers 2020
Op een eenvoudige manier snel kennis nemen van de belangrijkste cijfers van ons fonds.
Samenstelling beleggingen 2019
Samenstelling beleggingen op basis van mandaten per 31 december 2019.
       
Uitkomst haalbaarheidstoets 2020
Toetsen of de pensioenregeling op basis van het vigerende beleggings- en risicobeleid op lange termijn de resultaten oplevert die het bestuur voor ogen heeft.
Jaarverslag 2019
Belangrijkste ontwikkelingen in 2019 en gevolgen uitbraak coronavirus.
       
Herstelplan 2020
Het pensioenfonds heeft in de maand februari 2020 een nieuw herstelplan opgesteld.
Kosten 2019
Uitvoeringskosten en kosten vermogensbeheer.
       

Maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid
Het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid is een belangrijk investment belief van het pensioenfonds.

Stem- en engagementbeleid
Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland hecht veel waarde aan goed bestuur binnen de ondernemingen waarin wordt belegd.
       


 HomeWerknemerEx-werknemerGepensioneerdFinancieelActueelInformatieContactEnglishBesloten deelSitemap