Uw pensioenregeling 2020 in een notendop

INFORMATIE | UW PENSIOENREGELING 2020 IN EEN NOTENDOP |


Uw pensioenregeling 2020 in een notendop

Uw werkgever
Uw werkgever vindt uw pensioen belangrijk. Daarom betaalt Wolters Kluwer Holding Nederland een groot deel van uw pensioenpremie. Pensioen is een kostbare, maar ook een waardevolle arbeidsvoorwaarde.
Wolters Kluwer Holding Nederland heeft een overeenkomst gesloten met Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Het pensioenfonds moet ervoor zorgen dat de pensioenregeling die u (conform de CAO en de in de sociale pensioencommissie gemaakte afspraken) met de werkgever bent overeengekomen, goed wordt uitgevoerd.

Uw pensioenfonds
Voor jong en oud

Het pensioenfonds is een onafhankelijke stichting die de belangen van alle werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden gelijk en evenwichtig behartigt. Het bestuur zet zich daarvoor in. De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten houden er toezicht op dat het ook daadwerkelijk gebeurt. Niemand heeft dus een streepje voor. De belangen van jong en oud worden even goed behartigd.

Uw pensioen wordt bewaakt
•    Het pensioenfonds moet nu al rekening houden met de pensioenen die in de toekomst uitgekeerd zullen worden. 
     Alle pensioenaanspraken staan op onze balans, ook van jongere collega’s. Dit vermogen moet daarom nu al 
     aanwezig zijn. U hoeft dus niet bang te zijn dat u later geen pensioen krijgt, hoe jong of oud u ook bent.
•    Voor de werknemers wordt iedere maand premie ingelegd. Het pensioenfonds belegt deze premies volgens een  
     zorgvuldig en uitgekiend beleid. Of er genoeg vermogen  is om ieders pensioen straks te kunnen betalen, wordt 
     doorlopend gemonitord. Dat gebeurt onder meer met de dekkingsgraad. Bij een dekkingsgraad van 100%, is 
     precies genoeg geld in kas om het pensioen dat u en uw (oud) collega’s is toegezegd te kunnen betalen. Het kan 
     niet gebeuren dat “de pot op is” zodra uw pensioen moet worden uitgekeerd. Het pensioenfonds bewaakt juist 
     dat iedereen het pensioen krijgt waar hij / zij recht op heeft.

De werkgever en u betalen samen
De totale premie voor uw pensioenopbouw is 24% van uw vaste bruto salaris plus 8% vakantietoeslag boven
€ 14.167. Wolters Kluwer Nederland betaalt 2/3 (16%) van deze premie. De andere 8% betaalt u zelf. Op basis van deze premie bouwt u  per jaar  1,875% van het meerdere boven € 14.167 aan pensioen bij een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar op. De genoemde percentages en bedrag gelden voor 2020.

Waar betaalt u voor?
•    Ouderdomspensioen voor u zelf
•    Partner- en wezenpensioen voor uw gezin na uw overlijden
•    (Gedeeltelijke) premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

U bouwt elk jaar een stukje pensioen op
U bouwt ieder jaar een stukje op van uw uiteindelijke pensioen-uitkering. De pensioenregeling is een middelloonregeling. Dit betekent dat de jaarlijkse opbouw gekoppeld is aan het vaste salaris plus 8% vakantietoeslag dat u in dat jaar verdient. Dit houdt in dat uw uiteindelijke pensioen een afspiegeling is, van wat u gemiddeld heeft verdiend in de jaren dat u aan de pensioenregeling hebt deelgenomen. Hoe meer u verdient, hoe meer pensioen u opbouwt. U bouwt pensioen op tot een jaarsalaris van € 110.111 (bedrag 2020).

Krijgt u straks genoeg pensioen?
De grote vraag van pensioen is: heeft u straks genoeg? Die vraag kunt alleen u beantwoorden. Het is namelijk enerzijds afhankelijk van uw uitgavenpatroon na pensioneren. En anderzijds van uw totale (gezins)inkomen later. Om u inzicht te geven in deze vraag, is de tool “Pensioenschijf-van-vijf” beschikbaar. De link naar deze tool kunt u hier vinden op de website van het pensioenfonds. 

Heeft u een partner?
Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan is uw pensioen ook met uw partner verbonden. Bij overlijden is er namelijk een levenslange pensioenuitkering geregeld voor uw partner. Die is er ook voor de partner met wie u samenwoont met een samenlevingsovereenkomst. U moet dan wel een kopie van de samenlevings-overeenkomst opsturen aan het pensioenfonds en zo uw partner aanmelden. Ook bij beëindiging van de relatie met uw gehuwde of geregistreerde partner is een deel van het pensioen dat u heeft opgebouwd voor uw ex-partner. Dat is wettelijk zo geregeld. Tenzij  u daar samen andere afspraken over maakt.  U leest er hier meer over op de website van het pensioenfonds.   

Bijna met pensioen?
Tegen de pensioendatum heeft u een aantal keuzes te maken.

    Zo bepaalt u zelf de exacte leeftijd waarop u met pensioen gaat. Ook is het mogelijk om voor een deel met 
    pensioen te gaan en voor een deel te blijven werken.

   Daarnaast bestaat de mogelijkheid om te kiezen of u wel of niet een pensioen voor uw partner wilt verzekeren, uit te keren vanaf uw overlijden en zo ja, in welke verhouding ten opzichte van uw opgebouwde ouderdomspensioen dit dan moet zijn.

   Tot slot bestaat de mogelijkheid de hoogte van uw pensioenuitkering door de jaren te laten variëren. Eerst een periode van 5 of 10 jaar hoger en daarna lager, of andersom. Op de website van het pensioenfonds vindt u hier een handige rekenmodule, waarmee u de verschillende variaties zelf kunt doorrekenen.HomeWerknemerEx-werknemerGepensioneerdFinancieelActueelInformatieContactEnglishBesloten deelSitemap