Links


| INFORMATIE | LINKS

Op deze site vindt u vooral informatie over uw pensioenregeling bij de Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland.
Bij de organisaties op deze webpagina kunt u terecht voor algemene informatie over pensioen en inkomen.


Financiële Planning:


Pensioenschijf-van-vijf tool voor financiële planning 
Met behulp van de rekentool Pensioenschijf-van-vijf van het Nibud krijgt u inzicht in uw inkomen én uitgaven na uw pensioen. U kunt de tool vinden op
www.nibud.nl/consumenten/schijf-van-vijf.
Nationaal Pensioenregister
Deze gezamenlijke website maakt
het voor elke Nederlandse burger mogelijk om een overzicht te krijgen van de door hem/haar opgebouwde en op te bouwen pensioenaanspraken bij pensioenfondsen en pensioenverzekeraars én van zijn/haar opgebouwde AOW-rechten.
www.mijnpensioenoverzicht.nlWijzer in Geldzaken
Website Wijzer in geldzaken is de wegwijzer over jouw geldzaken. Platform Wijzer in geldzaken is een initiatief van de Rijksoverheid en ruim 40 partijen. 
www.wijzeringeldzaken.nlNationaal Instituut voor Budgetvoorlichting - Nibud
Het Nibud is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financiën van huishoudens. Het Nibud doet ook onderzoek naar geldzaken van consumenten.
www.nibud.nl

Overheidssites:


MijnOverheid - Berichtenbox
MijnOverheid is de persoonlijke website van burgers voor overheidszaken.
U kunt aansluiten op de Berichtenbox, op Lopende zaken en op Persoonlijke Gegevens.
www.mijnoverheid.nlRijksoverheid
Voorheen Postbus 51 biedt heel veel informatie van en over de rijksoverheid. Hier kunt u allerlei brochures opvragen.

www.rijksoverheid.nl


SVB, Sociale verzekeringsbank
De SVB is de uitvoerder van de sociale regelingen zoals AOW-pensioen en ANW.

www.svb.nlCBS, Centraal Bureau voor de Statistiek
Het CBS verzamelt en bewerkt gegegevens om er de Nederlandse officiële statistieken van te publiceren.
www.cbs.nlCollege voor de Rechten van de Mens
College voor de Rechten van de Mens beschermt, bewaakt, belicht en bevordert de mensenrechten in Nederland door onderzoek, advies, voorlichting en het individueel oordelen in het geval van discriminatie. 
www.mensenrechten.nl


Ombudsman Pensioenen
De Ombudsman Pensioenen is een onafhankelijke instelling die klachten en geschillen behandelt over de uitvoering van een pensioenreglement.
www.ombudsmanpensioenen.nl
Algemene Pensioensites:Pensioenfederatie
De Pensioenfederatie is voortgekomen uit een samenwerking van drie partners: Vereniging van Bedrijfstak- pensioenfondsen, Unie van Beroepspensioenfondsen en het Opf, Stichting Ondernemingspensioenfondsen.
www.pensioenfederatie.nl


De tijd van je leven
Detijdvanjeleven is een initiatief van de Pensioenfederatie. Deze site heeft tot doel mensen na te laten denken over later; je wilt de tijd van je leven niet alleen nu hebben, maar ook als je straks met pensioen bent. 
www.detijdvanjeleven.nl


Ombudsman Pensioenen
De Ombudsman Pensioenen is een onafhankelijke instelling die klachten en geschillen behandelt over de uitvoering van een pensioenreglement.

www.ombudsmanpensioenen.nl
Toezichthouders:


AFM, Autoriteit Financiële Markten
De AFM houdt toezicht op het gedrag van de Nederlandse financiële markten.
www.afm.nl
DNB, De Nederlandsche Bank
DNB houdt toezicht op de in Nederland werkzame financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen.

www.dnb.nlUitgeversbranche:


De Media federatie
De Media federatie is de brancheorganisatie van uitgevers in Nederland.
www.mediafederatie.nlHet Uitgeverijbedrijf
Website van het Bedrijfstakbureau voor het Boeken- en Tijdschriftuitgeverijbedrijf, het bureau waarin alle werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector zijn vertegenwoordigd. Op deze website vindt u het onderdeel ‘Sociaal beleid’ met informatie over de vut- en prepensioenregeling.
www.uitgeverijbedrijf.nlHomeWerknemerEx-werknemerGepensioneerdFinancieelActueelInformatieContactEnglishBesloten deelSitemap