Pensioenschijf-van-vijf tool voor financiële planning

INFORMATIE | PENSIOENSCHIJF-VAN-VIJF TOOL VOOR FINANCIËLE PLANNING |

Nieuwe tool voor financiële planning: meer inzicht in geldzaken na pensionering

Uw werkgever vindt pensioen erg belangrijk en betaalt in 2020 17,2% pensioenpremie van uw pensioengrondslag, daarnaast betaalt u zelf 8%. Pensioen is een kostbare en waardevolle arbeidsvoorwaarde. Wolters Kluwer Nederland heeft een overeenkomst gesloten met Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland, die de pensioenregeling uitvoert. Maar dat betekent niet dat u zelf niets hoeft te doen. U bent en blijft namelijk zelf verantwoordelijk voor het inzicht in en het handelingsperspectief met betrekking tot uw eigen pensioensituatie. 

Als u met pensioen gaat, kunt u uit vijf verschillende bronnen of schijven inkomen krijgen: AOW, pensioen opgebouwd via uw werkgever(s), lijfrentes of bankspaartegoeden, eigen vermogen en werk. Maar komt u er straks mee uit? Het is belangrijk om tijdig een goed inzicht te krijgen in uw geldzaken na pensionering. Hoe eerder u dat inzicht heeft, hoe groter de mogelijkheden zijn om (als dat nodig mocht blijken) bij te sturen.

Tot begin van dit jaar werd door het pensioenfonds voor de financiële planning gebruik gemaakt van de online tool “Op Koers”, die door de werkgever en het pensioenfonds gezamenlijk beschikbaar werd gesteld. Vanaf nu kunt u hiervoor gebruik maken van de “Pensioenschijf-van-vijf” van het Nibud, die volgens ons een nog beter en vollediger inzicht geeft in uw inkomen en uitgaven na pensionering.

Met de tool kunt u de maandelijkse inkomsten van de vijf schijven vaststellen. U krijgt dan een indicatie van uw besteedbaar maandinkomen na uw pensioen. Ook de uitgaven die u kunt verwachten kunt u met de tool berekenen. Zo ziet u in één oogopslag of u straks voldoende inkomen heeft om alle uitgaven te kunnen betalen. 

Vul daarom de rekentool “Pensioenschijf-van-vijf” zo snel mogelijk in! Gaat u de Pensioenschijf-van-vijf invullen? Zo kunt u zich goed voorbereiden:
•    Verzamel de gegevens de gegevens over uw werknemerspensioen via mijnpensioenoverzicht.nl, of de Uniforme Pensioen
     Overzichten (UPO’s) die u van uw huidige en vroegere pensioenfonds(en) ontvangt.
•    Verzamel de informatie over uw lijfrente, vermogen en spaarrekeningen.
•    Verzamel gegevens over uw hypotheek.

De medewerkers van het pensioenbureau zijn ook graag bereid om u te helpen bij het invullen van de tool. Maak hiervoor een afspraak via pensioenfonds@wolterskluwer.com of bel 0570-648081.

 
HomeWerknemerEx-werknemerGepensioneerdFinancieelActueelInformatieContactEnglishBesloten deelSitemap