Verkiezing van de heer R.H. (Ronald) Alsen

| ACTUEEL | VERKIEZING VAN DE HEER  R.H. (RONALD) ALSEN |
Verkiezing van de heer R.H. (Ronald) Alsen tot bestuurslid B (namens de deelnemers van het pensioenfonds)Per 1 juli 2020 eindigde het bestuurslidmaatschap als bestuursllid B (bestuurslid namens de deelnemers) van de Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland van de heer H. (Henk) van de Bunt.

Het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland heeft de heer R.H. (Ronald) Alsen voorgedragen als kandidaat voor deze vacature.

Overeenkomstig de procedure konden deelnemers andere kandidaten bij het bestuur voordragen tot uiterlijk 15 juli 2020.

Er zijn geen tegenkandidaten gekomen, zodat de heer Alsen daarmee is gekozen als bestuurslide B voor een periode van vier jaar.

Het bestuur

 HomeWerknemerEx-werknemerGepensioneerdFinancieelActueelInformatieContactEnglishBesloten deelSitemap