Pensioenbedragen in drie scenario's


| ACTUEEL | PENSIOENBEDRAGEN IN DRIE SCENARIO'S |

Nieuw op mijnpensioenoverzicht.nl: pensioenbedragen in drie scenario’s

Vanaf 1 oktober 2019 ziet u op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl een inschatting van uw pensioen als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn. Het betreft hier een inschatting van uw totale pensioen, inclusief de AOW. Vanaf 2020 ziet u ook op de Uniforme Pensioenoverzichten (UPO) zo’n inschatting. Op de UPO gaat het dan om het pensioen dat u van SPWKN ontvangt. De inschatting van uw totale pensioen vindt u op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl onder “vooruitblik”. Het gaat om onderstaand plaatje, dat inzichtelijk moet maken wat een deelnemer tot nu toe aan pensioen heeft opgebouwd en wat het eindresultaat zou kunnen zijn. Meer uitleg vindt u in bijgaand filmpje.

                                 


Het onderste bedrag
Het onderste bedrag is geen inschatting. Dit is het pensioen dat u tot nu toe heeft opgebouwd. Als u nu zou stoppen met het opbouwen van pensioen, is dit het bedrag dat u straks bruto per jaar gaat ontvangen, zolang u leeft. Op de UPO zal het bedrag berekend zijn alsof het ingaat op uw 68e jaar. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl is dit bedrag berekend alsof u uw pensioen tegelijk laat ingaan met uw AOW.

Het verwachte eindresultaat
Bovenaan ziet u drie bedragen. Deze bedragen zijn een inschatting van het pensioen waarop u lijkt te gaan uitkomen in verschillende situaties. Een belangrijke aanname voor alle drie de bedragen is dat u blijft werken tot uw 68e en pensioen blijft opbouwen binnen uw huidige pensioenregeling. Als u eerder stopt met werken, zal uw pensioen lager zijn.

Er zijn heel veel verschillende “toekomsten” (scenario’s) bedacht. In het ene toekomstscenario zit het mee wat betreft de rente, de beleggingen en de stijging van de prijzen. In een ander toekomstscenario zit het tegen. Alle pensioenfondsen en verzekeraars rekenen met dezelfde toekomstscenario’s. U ziet  wat uw pensioen is in drie situaties.
-    Het verwachte eindresultaat ziet u in het midden bovenaan. Dit is het pensioen waar u op dit moment op uit lijkt te komen. Er is op
     dit moment 50% kans dat uw pensioen lager uitvalt en 50% kans dat uw pensioen hoger uitvalt dan dit bedrag.
-    Bij de rechter pijl ziet u het bedrag waar u op uit lijkt te komen als het economisch erg meezit. De kans is op dit moment klein (5%
     van de “toekomsten”) dat u uitkomt op een hoger bedrag dan het rechter bedrag.
-    Bij de linker pijl ziet u het bedrag waar u op uit lijkt te komen als het economisch gezien veel slechter gaat dan verwacht. De kans is
     op dit moment ook klein (5% van de “toekomsten”) dat u uitkomt op een lager bedrag dan het linker bedrag.

Wat zorgt ervoor dat het mee- of tegenzit?
-    De rente kan stijgen of dalen.
          o   Als de rente stijgt, dan hoeven wij minder reserves aan te houden voor de toekomst en is de kans groter dat we de
               pensioenen kunnen verhogen. Daalt de rente, dan moeten we juist meer reserves aan houden. De kans dat we uw pensioen
               kunnen verhogen wordt dan kleiner.
-    Beleggingen kunnen hoge rendementen opleveren of juist niet.
          o   Wij beleggen de premie voor uw pensioen. We zorgen daarbij dat we de risico’s van het beleggen zo goed mogelijk
               spreiden. We beleggen voor u bijvoorbeeld een deel in aandelen en een deel in beleggingen die een vaste rente  
               opleveren. We kunnen niet alleen maar kiezen voor beleggingen die een vaste rente opleveren, omdat deze beleggingen te
               weinig rendement opleveren om nu en in de toekomst alle pensioenen uit te kunnen betalen. De rente is erg laag. Door te
               investeren in aandelen en andere beleggingen, zorgen we ervoor dat iedereen gemiddeld twee tot drie keer zijn ingelegde 
               premie terugkrijgt. We weten echter vooraf niet precies wat de beleggingen gaan opleveren. We kunnen een periode te
               maken hebben met een lage opbrengst of zelfs verliezen op de beleggingen.
-    De prijzen kunnen hard stijgen of misschien juist dalen.
         o   Als de prijzen stijgen, wordt uw pensioen minder waard. U kunt immers minder kopen met hetzelfde bedrag. De invloed van
              de prijzen op wat u later kunt kopen met uw pensioen hebben we verwerkt in de inschatting. U ziet dus niet het bedrag dat u
              straks naar verwachting ontvangt, maar een inschatting van wat ervan overblijft als de stijging  van de prijzen tot aan uw
              pensioen is meegerekend. Als de verwachting is dat de prijzen gaan dalen, is het bedrag (iets) naar boven bijgesteld.

Wat is nog meer van invloed op uw pensioen?
Veranderingen in uw privé- of werksituatie kunnen ook gevolgen hebben voor uw pensioen. Denk aan een hoger of lager salaris of een scheiding. We hebben geen rekening gehouden met mogelijke veranderingen in uw privé- of werksituatie.


                                                      
                                                                        

Vragen en antwoorden over de scenario’s


Algemeen
Zijn de scenario’s het gevolg van het pensioenakkoord? (klik hier)
Ik zie nieuwe bedragen. Is mijn pensioenregeling aangepast? (klik hier)
Wat moet ik met deze bedragen doen? (klik hier)
Hoe groot is de kans dat ik het laagste bedrag krijg?
(klik hier)
Hoe groot is de kans dat ik het middelste bedrag krijg? (klik hier)
Hoe groot is de kans dat ik het hoogste bedrag krijg?
(klik hier)
Wanneer zit het tegen?  (klik hier)
Wanneer zit het mee?  (klik hier)  
Waarom is het bedrag als het meezit zo weinig hoger dan het middelste bedrag?  (klik hier)  
Waarom is het bedrag als het tegenzit zo veel lager dan het middelste bedrag?  (klik hier)
Is er een kans dat ik minder krijg dan het laagste bedrag? Of meer krijg dan het hoogste bedrag?  (klik hier)
Waarom zie ik het nabestaandenpensioen niet als het mee- of tegenzit?  (klik hier)

Voor deelnemers met actieve opbouw
Wanneer weet ik welk bedrag ik ga krijgen? 
(klik hier)
Waarom is het middelste bedrag bovenaan anders dan het “te bereiken pensioen” op het UPO of bij “mijn pensioen straks” op mijnpensioenoverzicht.nl?  (klik hier)
Waarom is het verschil tussen het hoogste en het laagste bedrag nog steeds groot, terwijl het niet zo lang meer duurt voor ik AOW ontvang? 
(klik hier)
Wordt het verschil tussen het hoogste en het laagste bedrag steeds kleiner naarmate ik ouder word?  (klik hier)
Waarom zijn de bedragen op mijnpensioenoverzicht.nl berekend alsof ik mijn pensioen tegelijk met mijn AOW ontvang en de bedragen op mijn overzicht alsof ze ingaan op mijn 68e?  (klik hier)
Wat betekent het voor de bedragen op het plaatje met de pijlen als ik stop met werken, minder ga werken of ga scheiden? 
(klik hier)
Kan het bedrag bij de pijl ”als het tegenzit” van jaar op jaar veranderen?  (klik hier)
Waarom zijn de bedragen dit jaar anders dan de bedragen vorig jaar?  (klik hier)

Voor gepensioneerden

De drie bedragen bovenaan op het plaatje met de pijlen zijn lager dan het pensioen dat ik nu ontvang.
Hoe kan dat?
(klik hier)
Wat zie ik volgend jaar op het overzicht? Weer 10 jaar vooruit?  (klik hier)
Ik ontvang al een pensioen en nog geen AOW. Waarom zie ik mijnpensioenoverzicht.nl het pensioen dat ik kan verwachten als ik het tegelijk laat ingaan met mijn AOW?  (klik hier)
Wanneer weet ik wat ik later ga krijgen?  (klik hier)Algemeen
Zijn de scenario’s het gevolg van het pensioenakkoord?
Nee, het tonen van scenario’s is een nieuwe manier van communiceren over het pensioen dat u opbouwt via de huidige pensioenregeling (of heeft opgebouwd via de regeling waaraan u in het verleden deelnam. In het pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt over een nieuwe pensioenregeling. Een nieuwe regeling moet nog uitgewerkt worden en zal pas over enkele jaren ingaan.
Ik zie nieuwe bedragen. Is mijn pensioenregeling aangepast?

Nee, de regeling is niet aangepast. U ziet een inschatting op basis van de huidige regeling.

Wat moet ik met deze bedragen doen?

Het middelste bedrag kunt u gebruiken om na te gaan of het verwachte pensioen voor u genoeg is om van rond te komen. U kunt dit bedrag bijvoorbeeld vergelijken met uw huidige salaris. De andere twee bedragen geven aan in welke richting uw pensioen zich kan ontwikkelen als het erg mee- of tegenzit in de economie.

Uw pensioen zal nooit ineens gelijk zijn aan het linker bedrag. Als het langere tijd tegenzit in de economie zal het verwachte pensioen (het middelste bedrag) geleidelijk lager worden. Het is daarom goed af en toe (bijvoorbeeld ieder jaar) naar uw pensioen te kijken, zodat u ziet in welke richting uw pensioen zich ontwikkelt.

Hoe groot is de kans dat ik het laagste bedrag krijg?

Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst kan gebeuren. Zij hebben 2000 toekomstscenario’s bedacht. In elk van die toekomstscenario’s is de rente hoog of laag, vallen de beleggingen mee of juist tegen. En de prijzen stijgen of ze stijgen niet. Vervolgens heeft SPWKN berekend hoe hoog uw pensioen uitvalt in elke scenario. In 5% van de toekomstscenario’s kwam de berekening uit op een bedrag dat lager is dan het bedrag als het tegenzit. De kans dat u precies het laagste bedrag krijgt is heel klein. De kans dat u meer krijgt dan het laagste bedrag is 95%.

Hoe groot is de kans dat ik het middelste bedrag krijg?
Het antwoord is misschien bijzonder, want die kans is heel klein. Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst kan gebeuren. Zij hebben 2.000 toekomstscenario’s bedacht. In elk van die toekomstscenario’s is de rente hoog of laag, vallen de beleggingen mee of juist tegen. En de prijzen stijgen of ze stijgen niet. Vervolgens heeft SPWKN berekend hoe hoog uw pensioen uitvalt in elk scenario.
De gemiddelde uitkomst ziet u in het midden bovenaan. Er is op dit moment 50% kans dat uw pensioen lager uitvalt. En er is op dit moment 50% kans dat uw pensioen hoger uitvalt. De kans dat u precies dit bedrag krijgt is heel klein. Het gaat er vooral om dat u ziet in welke richting uw pensioen zich kan ontwikkelen als het langere tijd mee- of tegenzit.

Hoe groot is de kans dat ik het hoogste bedrag krijg?
Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst kan gebeuren. Zij hebben 2.000 toekomstscenario’s bedacht. In elk van die toekomstscenario’s is de rente hoog of laag, vallen de beleggingen mee of juist tegen. En de prijzen stijgen of ze stijgen niet. Vervolgens heeft SPWKN berekend hoe hoog uw pensioen uitvalt in elk scenario.
In 5% van de toekomstscenario’s kwam de berekening uit op een bedrag dat hoger is dan het bedrag als het meezit. De kans dat u precies het hoogste bedrag krijgt is heel klein. De kans dat u minder krijgt dan het hoogste bedrag is op dit moment 95%.

Wanneer zit het tegen?

Het zit tegen als het economisch gezien veel slechter gaat dan verwacht. Het is een mogelijke toekomst waarin de rendementen op de beleggingen lager uitvallen dan verwacht. De rente is bijvoorbeeld lager dan verwacht en de prijzen stijgen harder dan verwacht. We weten niet óf deze situatie zich voor gaat doen. Maar àls deze situatie zich voordoet, dan ziet u bij de linkerpijl wat dit zou betekenen voor uw pensioen.

De volgende ontwikkelingen kunnen ervoor zorgen dat het mee- of tegenzit:
-    Stijging of daling van de rente.
         o    Als de rente stijgt, dan hoeven wij minder reserves aan te houden voor de toekomst en is de kans groter dat we de
               pensioenen kunnen verhogen. Daalt de rente, dan moeten we juist meer reserves aan houden.
-    Beleggingen kunnen hoge rendementen opleveren of juist niet.
         o    Wij beleggen de premie voor uw pensioen. We zorgen daarbij dat we de risico’s van het beleggen zo goed mogelijk spreiden.
               We beleggen voor u bijvoorbeeld een deel in aandelen en een deel in beleggingen die ons een vaste rente opleveren. We
               kunnen niet alleen kiezen beleggingen met een vaste rente, omdat deze beleggingen niet genoeg rendement opleveren om
               nu en in de toekomst alle pensioenen uit te kunnen keren. Door te investeren in aandelen en andere beleggingen, zorgen we
               ervoor dat iedereen gemiddeld twee tot drie keer zijn ingelegde premie terugkrijgt. We weten echter vooraf niet precies wat
               de beleggingen gaan opleveren. We kunnen een periode te maken hebben met een lage opbrengst of zelfs verliezen op de
               beleggingen.
-    De prijzen kunnen hard stijgen of misschien juist dalen.
     Als de prijzen stijgen, wordt uw pensioen minder waard. U kunt immers minder kopen met hetzelfde bedrag. De invloed van de
     prijzen op wat u later kunt kopen met uw pensioen hebben we verwerkt in de inschatting.
Wanneer zit het mee?
Het zit mee als het economisch gezien veel beter gaat dan verwacht. Het is een mogelijke toekomst waarin de rendementen op de beleggingen hoger uitvallen dan verwacht. De rente stijgt en de prijzen stijgen niet of dalen misschien zelf. We weten niet óf deze situatie zich voor gaat doen. Maar àls deze situatie zich voordoet, dan ziet u bij de rechterpijl wat dit zou betekenen voor uw pensioen.
Waarom is het bedrag als het meezit zo weinig hoger dan het middelste bedrag?

Dit heeft te maken met de pensioenregeling. De regeling maakt het mogelijk om de pensioenen te verhogen. In het meest positieve geval wordt uw pensioen ieder jaar met de prijsinflatie verhoogd. De rest van het geld dat het pensioenfonds verdient met de beleggingen, wordt gebruikt om reserves op te bouwen.
Waarom is het bedrag als het tegenzit zo veel lager dan het middelste bedrag?

Als het economisch gezien erg tegenzit, heeft dit grote gevolgen voor de financiële gezondheid van een fonds. Op een bepaald moment zijn er geen reserves meer en is er (veel) minder geld dan nodig om de pensioenen te kunnen betalen. Als een fonds niet genoeg geld heeft om de opgebouwde pensioenen uit te kunnen keren, moeten de pensioenen verlaagd worden. Het bedrag als het tegenzit is uw pensioen als het pensioenfonds de pensioenen één of meerdere keren heeft moeten verlagen. 
Is er een kans dat ik minder krijg dan het laagste bedrag? Of meer krijg dan het hoogste bedrag?

Ja, die kans is er. De drie bedragen zijn berekend op basis van 2.000 mogelijke “toekomsten” (scenario’s). We hebben uw pensioen berekend in elk scenario. In 5% van de scenario’s komt uw pensioen lager uit dan het bedrag dat u links ziet staan. In 5% van de scenario’s komt uw pensioen hoger uit dan het bedrag dat u rechts ziet staan. Zoals het er nu naar uitziet is er 90% kans dat uw pensioen uitkomt op een bedrag tussen het linker- en rechterbedrag.
Waarom zie ik het nabestaandenpensioen niet als het mee- of tegenzit?
De overheid heeft ervoor gekozen alleen te laten zien wat er gebeurt met uw eigen pensioen als het mee- of tegenzit.
Voor deelnemers met actieve opbouw


Wanneer weet ik welk bedrag ik ga krijgen?
Pas als u uw pensioen aanvraagt, weet u zeker welk bedrag u gaat krijgen. Tot die tijd kan de hoogte van het pensioen nog veranderen. Wel is het zo dat kort voor uw pensioen ingaat, de bedragen niet meer sterk zullen veranderen.Waarom is het middelste bedrag bovenaan anders dan het “te bereiken pensioen” op het UPO of bij “mijn pensioen straks” op mijnpensioenoverzicht.nl?
Bij de drie mogelijke uitkomsten, houden we ook rekening met de inflatie. Als er sprake is van inflatie stijgen de prijzen van producten en diensten. Nadat de prijzen zijn gestegen, kunt u met dezelfde hoeveelheid geld minder kopen. 

Een voorbeeld: Stel dat u over 10 jaar 100 euro pensioen krijgt en de prijs van een brood stijgt naar 2 euro. Dan kunt u met deze 100 euro minder brood kopen dan nu als een brood nu gemiddeld 1,50 kost. Over 10 jaar kunt u met 100 euro dan evenveel brood kopen als met 75 euro nu. 

In het plaatje ziet u bedragen waarin mogelijke prijsstijgingen - niet alleen van brood, maar van allerlei producten en diensten - zijn verwerkt. U ziet de 75 euro uit het voorbeeld hierboven. Deze manier van presenteren is door de overheid gekozen om u een beeld te geven van de koopkracht van uw pensioen.

Het “te bereiken pensioen” is een inschatting van het pensioen dat u gaat ontvangen. Het is de 100 euro in het voorbeeld hierboven.

In de meeste gevallen zal het verschil tussen beide bedragen niet zo groot zijn. Als het verschil wel groot is, verwachten economen dat u straks flink minder kunt kopen met uw pensioen dan u nu kunt kopen met ditzelfde bedrag.


Waarom is het verschil tussen het hoogste en het laagste bedrag nog steeds groot, terwijl het niet zo lang meer duurt voor ik AOW ontvang?

In uw geval is het pensioen dat u kunt verwachten (het middelste bedrag) al vrij duidelijk. Toch kunnen we in de laatste paar jaar voor u AOW ontvangt te maken krijgen met flinke tegenvallers. Als we te maken krijgen met tegenvallers, kunnen we mogelijk een aantal jaar achter elkaar de pensioenen niet verhogen en misschien moeten we de pensioenen zelfs verlagen. U heeft dan weinig tijd om deze tegenvallers weer op te vangen met “goede jaren”, terwijl een veel jonger iemand een veel grotere kans heeft om ook nog goede jaren mee te maken.

Een tweede reden heeft ermee te maken dat u het grootste gedeelte van uw pensioen al heeft opgebouwd. Als we de pensioenen bijvoorbeeld 2% moeten verlagen, gaat bij het u om een veel groter bedrag dan bij een jonger iemand die nog weinig pensioen heeft opgebouwd. Om die twee redenen is het verschil tussen het hoogste en het laagste bedrag bij jonge en bij oudere mensen ongeveer even groot.
Wordt het verschil tussen het hoogste en het laagste bedrag steeds kleiner naarmate ik ouder word?

Dat ligt aan het type pensioenregeling dat u heeft. In de meeste gevallen zal het verschil tussen het hoogste en het laagste bedrag tot kort voor u AOW ontvangt ongeveer even groot blijven. Dat lijkt onlogisch, maar we hebben te maken met het volgende:
Iemand die ouder is kan een aantal jaren te maken krijgen met tegenvallende economische jaren. Daardoor kunnen we mogelijk een aantal jaren achter elkaar de pensioenen niet verhogen en misschien moeten we de pensioenen zelfs verlagen. Een ouder iemand heeft dan weinig tijd om deze tegenvallers weer op te vangen met “goede jaren”. Jongeren hebben een veel grotere kans om tegenvallende jaren goed te maken met goede jaren. 
Een tweede reden heeft ermee te maken dat een ouder iemand het grootste gedeelte van zijn of haar pensioen al heeft opgebouwd. Als we de pensioenen moeten verlagen met bijv. 2% gaat bij het om een veel groter bedrag dan bij een jonger iemand die nog weinig pensioen heeft opgebouwd. Om die twee redenen is het verschil tussen het hoogste en het laagste bedrag bij jonge en bij oudere mensen ongeveer even groot.
Waarom zijn de bedragen op mijnpensioenoverzicht.nl berekend alsof ik mijn pensioen tegelijk met mijn AOW ontvang en de bedragen op mijn overzicht alsof ze ingaan op mijn 68e?

Mijnpensioenoverzicht.nl krijgt de gegevens van verschillende pensioenuitvoerders uit verschillende regelingen. Deze pensioenen kunnen verschillende leeftijden hebben waarop ze berekend zijn. Mijnpensioenoverzicht rekent de pensioenen om naar pensioenen die ingaan op het moment dat u AOW ontvangt. Daarna kan Mijnpensioenoverzicht.nl de pensioenen optellen.

Op uw overzicht van SPWKN staat uw pensioen dat is berekend alsof het ingaat op uw 68e. Dat is voor SPWKN wettelijk verplicht. U bepaalt zelf wanneer u uw pensioen daadwerkelijk laat ingaan.

Wat betekent het voor de bedragen op het plaatje met de pijlen als ik stop met werken, minder ga werken of ga scheiden?
Als u stopt met werken, houdt u recht op het pensioen dat u heeft opgebouwd. Op het plaatje met de pijlen ziet u onderaan het pensioen dat u tot dat moment heeft opgebouwd.

Als u minder gaat werken, bouwt u vanaf dat moment ook minder pensioen op. Het verwachte eindresultaat wordt daardoor lager. Als u gaat scheiden, heeft uw partner standaard recht op de helft van het pensioen dat u tijdens uw relatie heeft opgebouwd. Maar u kunt ook een andere verdeling afspreken. Kijk voor meer informatie over de verdeling van het pensioen bij een scheiding op deze website onder “Echtscheiding”.

Kan het bedrag bij de pijl ”als het tegenzit” van jaar op jaar veranderen?
Ja, dat kan. We berekenen de bedragen bij de scenario’s elk jaar opnieuw. Als het tegenzit in de economie ziet u dat terug in de bedragen.
Wat betekent het voor de bedragen op het plaatje met de pijlen als ik stop met werken, minder ga werken of ga scheiden?

Als u stopt met werken, houdt u recht op het pensioen dat u heeft opgebouwd. Op het plaatje met de pijlen ziet u onderaan het pensioen dat u tot dat moment heeft opgebouwd.

Als u minder gaat werken, bouwt u vanaf dat moment ook minder pensioen op. Het verwachte eindresultaat wordt daardoor lager. Als u gaat scheiden, heeft uw partner standaard recht op de helft van het pensioen dat u tijdens uw relatie heeft opgebouwd. Maar u kunt ook een andere verdeling afspreken. Kijk voor meer informatie over de verdeling van het pensioen bij een scheiding op deze website onder “Echtscheiding”.
Kan het bedrag bij de pijl ”als het tegenzit” van jaar op jaar veranderen?

Ja, dat kan. We berekenen de bedragen bij de scenario’s elk jaar opnieuw. Als het tegenzit in de economie ziet u dat terug in de bedragen.
Waarom zijn de bedragen dit jaar anders dan de bedragen vorig jaar?
De bedragen bij de pijlen zijn afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds en de toekomstscenario’s waarmee we rekenen. Deze toekomstscenario’s veranderen voortdurend. Economen kijken voortdurend anders aan tegen ontwikkelingen die de scenario’s bepalen. 
Wij rekenen de bedragen minimaal een keer per jaar uit en gebruiken dan de nieuwste informatie.
Voor gepensioneerden


De drie bedragen bovenaan op het plaatje met de pijlen zijn lager dan het pensioen dat ik nu ontvang. Hoe kan dat?

Het middelste bedrag kunt u gebruiken om na te gaan of het pensioen dat u over 10 jaar kunt verwachten voor u genoeg is om van rond te komen. De andere twee bedragen geven aan in welke richting uw pensioen zich kan ontwikkelen als het erg mee- of tegenzit in de economie.

Bij de berekening van de bedragen houden we ook rekening met de inflatie. Als er sprake is van inflatie stijgen de prijzen van producten en diensten. Als de prijzen stijgen en uw pensioen niet, kunt u met uw pensioen minder kopen.

Als het bedrag in het midden lager is dan u nu ontvangt, betekent dit dat economen verwachten dat de prijzen gaan stijgen en dat uw pensioenfonds uw pensioen niet helemaal mee kan laten groeien met deze prijsstijgingen. Daardoor daalt de koopkracht van uw pensioen. U krijgt dus niet minder pensioen, maar u kunt minder kopen met hetzelfde bedrag. De overheid heeft ervoor gekozen om de gevolgen van inflatie op deze manier te laten zien. U weet hoeveel u met uw pensioen op dit moment kunt kopen. U kunt zich met het bedrag bovenaan voorstellen hoeveel u met uw pensioen over 10 jaar kunt kopen.
Wat zie ik volgend jaar op het overzicht? Weer 10 jaar vooruit?
Ja, u ziet ieder jaar uw verwachte pensioen over 10 jaar. We kunnen deze berekeningen maken tot u 95 jaar wordt. U krijgt dus elk jaar, tot uw 95e, uw pensioen over 10 jaar te zien.Ik ontvang al een pensioen en nog geen AOW. Waarom zie ik mijnpensioenoverzicht.nl het pensioen dat ik kan verwachten als ik het tegelijk laat ingaan met mijn AOW?
U ziet tot u AOW ontvangt op mijnpensioenoverzicht.nl uw pensioen alsof u uw pensioen laat ingaan op uw AOW-leeftijd. Ongeacht of u al een pensioen ontvangt of niet. Vanaf het moment dat u AOW ontvangt, ziet u uw verwachte pensioen over 10 jaar. Mijnpensioenoverzicht.nl kan op deze manier alle bedragen optellen en tonen als één bedrag.Wanneer weet ik wat ik later ga krijgen?
Elk jaar ontvangt u een specificatie met het pensioen dat u dat jaar gaat ontvangen. SPWKN kan niet precies aangeven wat u in het jaar daarna gaat ontvangen.


 
HomeWerknemerEx-werknemerGepensioneerdFinancieelActueelInformatieContactEnglishBesloten deelSitemap