Huwelijk-samenwonen

| EX-WERKNEMERS | HUWELIJK-SAMENWONEN


In verband met het op risicobasis verzekerde partnerpensioen is het belangrijk dat uw partner bekend is bij het pensioenfonds. Het partnerpensioen is namelijk van belang bij uw overlijden. Het zorgt ervoor dat uw partner dan een uitkering ontvangt.

Uw partner ontvangt echter alleen een partnerpensioen als u daar bij uw uitdienst-treding voor gekozen hebt. Had u bij uw uitdiensttreding geen partner, maar later wel, dan kunt u deze partner helaas niet meer aanmelden voor een partnerpensioen. Pas bij uw pensionering heeft u opnieuw de mogelijkheid een partnerpensioen te verzekeren.

Had u bij uw uitdiensttreding wel een partner, maar heeft u er toen voor gekozen géén partnerpensioen te verzekeren, dan kunt u nu niet meer terugkomen op deze beslissing. Ook hier geldt dat de eerstkomende mogelijkheid om een partnerpensioen te verzekeren, bij uw pensionering is.

Bent u uitdienst getreden vóór 1 januari 1998 en later gaan samenwonen of trouwen? Dan zou het kunnen zijn dat u partner toch in aanmerking komt voor partnerpensioen. Voor 1 januari 1998 was er namelijk in sommige gevallen sprake van een opgebouwd partnerpensioen en hoefde er geen keuze gemaakt te worden voor het al dan niet verzekeren van partnerpensioen. Is dit mogelijk voor u van toepassing? Neem dan even contact op met het pensioenbureau (0570-648081 of pensioenfonds@wolterskluwer.com).

 
HomeWerknemerEx-werknemerGepensioneerdFinancieelActueelInformatieContactEnglishBesloten deelSitemap