Home


 

Welkom op de website van Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland (SPWKN) voert de pensioenregeling uit voor de werknemers, ex-werknemers en gepensioneerden van de Wolters Kluwer ondernemingen in Nederland. 

 

       


 

 Welkom op de website van Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland (SPWKN) voert de pensioenregeling uit voor de werknemers, ex-werknemers en gepensioneerden van de Wolters Kluwer ondernemingen in Nederland. Op deze site vindt u niet alleen het laatste nieuws van het pensioenfonds, maar ook alle informatie die voor u van belang is op het moment dat u in dienst komt, uit dienst treedt of met pensioen gaat. Heeft u na het lezen van de informatie nog een vraag, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons bezoeken, mailen, bellen (0570-648081) of schrijven.

Hoogte van de dekkingsgraad
De feitelijke dekkingsgraad steeg in juni 2020 van 103,0% naar 103,6% lees meer »

 

Rekenmodel  - Eerder met pensioen? 
Gebruik maken van de flexibiliserings-mogelijkheden? Klik hier voor het rekenmodel

Pensioen 1-2-3
Met Pensioen 1-2-3 bieden wij u gelaagde informatie over uw pensioenregeling...lees meer »


Pensioenpost digitaal ontvangen via MijnOverheid  .... lees meer »
Pensioenvergelijker   
Pensioenregelingen verschillen van elkaar. Met
deze vergelijker krijgt u een beeld... 
lees meer »

Pensioenschijf-van-vijf tool voor financiële planning  .... lees meer »
Uw pensioenregeling 2020 in een notendop
...  lees meer »
 
Jaarbericht juli 2020 - (juli 2020) Het jaarbericht juli 2020 ... lees meer »
Bestuursverkiezing: kandidaat is R.H. (Ronald) Alsen - (juni 2020) Per 1 juli 2020 zal de heer ... lees meer »
Bereikbaarheid medewerkers pensioen-bureau  - (maart 2020) Vanwege de Corona crisis werken ook de medewerkers .. lees meer »
Pensioenpremie en opbouwpercentage 2020 - (januari 2020) Ten opzichte van 2019 is het percentage van de pensioenpremie onge-wijzigd. De premie ... lees meer »
Pensioenbedragen in drie scenario's - (oktober 2019) - Vanaf 1 oktober 2019 ziet u op de website van 'mijnpensioenoverzicht'  een inschatting van uw... lees meer »
 
Pensioenakkoord belangrijke stap verder - (juli 2020) In de zomer van ... lees meer »
Jaarverslag 2019 - (juni 2020) Het jaarverslag 2019 ... lees meer »

Uitkomst haalbaarheidstoets 2020 - (juni 2020) Pensioenfondsen moeten jaarlijks .. lees meer »

Toeslagverlening 2020 - (januari 2020)
Het bestuur heeft besloten dat per 1 januari 2020 geen toeslagverlening kan plaats- vinden...
 
lees meer »

 
 Uitbetaling pensioenen in 2020 - (december 2019) - De planning van de uitbetaling van de pensioenen 2020... lees meer »HomeActueelWerknemersEx-werknemersGepensioneerdenFinancieelInformatieEnglishBesloten deelSitemap